luxroots.com  
Genealogy Center of Luxembourg

 

 

 

 


Antoine GRIEZMANN et ses racines luxembourgeoises
  
HOME Newsletters FAQ Deutsch English Français printer friendly version   Forward this article to your friends
Antoine GRIEZMANN et ses racines luxembourgeoises
An Zesummenaarbecht mat eisem Abonn Gilles BLEY, Ltzebuerg, konnt d'Familljefuerschungs Associatioun luxroots.com d'Ltzebuerger Wuerzelen vun dsem weltberhmte Foussballspiller fannen. En Deel vu senge Virfueren kommen aus Meispelt, Stroossen, Koplescht, Mamer, Contern, Griwemaacher, Wehr, ...

Sidd Dir eventuell Famill mat dsem Foussballspiller, da kommt op den luxroots-Stand (Stand 18) am Centre Prince Henri (Hall 4) op den Walfer Bicherdeeg nchste Weekend.

Fir mi Informatiounen iwwer dsen aussergewinleche Foussballspiller, gitt op: https://lb.wikipedia.org/wiki/Antoine_Griezmann


En partenariat avec notre abonn Gilles BLEY, Luxembourg, l'association de recherche familiale luxroots.com a pu retrouver les racines luxembourgeoises de ce footballeur de renomme mondiale. Une partie de ses anctres viennent en effet de Meispelt, Strassen, Kopstal, Mamer, Contern, Grevenmacher, Wehr, ....

Est-ce que vous avez une relation familiale avec ce footballeur, alors rendez-vous au stand d'information (Stand 18) de luxroots.com dans le hall Prince Henri (Hall 4) lors des Walfer Bicherdeeg, le weekend prochain.

Pour plus d'informations sur ce footballeur remarquable, consultez la page: https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_GriezmannIn Zusammenarbeit mit unserem Abonnenten Gilles BLEY, Luxemburg, konnte der Familienforschungsverband luxroots.com die luxemburgischen Wurzeln dieses weltberhmten Fuballspielers ausfindig machen. Ein Teil seiner Vorfahren stammt aus Meispelt, Strassen, Kopstal, Mamer, Contern, Grevenmacher, Wehr, ....

Haben Sie eine familire Beziehung zu diesem Fuballer? Besuchen Sie am kommenden Wochenende den Stand von Luxroots.com (Stand 18) in dem Centre Prince Henri (Halle 4) in Walfer Bicherdeeg.

Weitere Informationen zu diesem herausragenden Fuballer finden Sie unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Antoine_GriezmannIn partnership with our subscriber Gilles BLEY, Luxembourg, the family research association luxroots.com was able to find the Luxembourg roots of this world-famous footballer. Part of his ancestors came from Meispelt, Strassen, Kopstal, Mamer, Contern, Grevenmacher, Wehr, ....

Do you have a family relationship with this footballer, so go to Luxroots.com's booth (stand 18) at the Centre Prince Henri (Hall 4) at the Walfer Bicherdeeg next weekend.

For more information on this footballer, visit: https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Griezmann 

luxroots.club asbl   HOME   myluxroots   SEARCH   our associates   our subscriptions   igenealogy.lu   roots.lu   luxbooks.lu   luxroots.com asbl   Contact   
luxroots.com   keeping the past alive