luxroots.com   keeping the past alive

 

 

 

 


Confrence sur les localits par Fons WILTGEN
Centre 'An der Eech', Leudelange 12/05/2011 - 19:00:00
  
HOME Newsletters FAQ Deutsch English Français printer friendly version   Forward this article to your friends
Confrence sur les localits par Fons WILTGEN
Eng vun de Komplikatiounen an der Genealogie ass d?Erausfanne an d?Situieren vun enger Uertschaft an onser direkter Geographie.

t ging ee mengen mat verschidenen Naupen breichte se t emool frdech fir mat ons Stppches ze spillen.
Eng kier uuzen se ons mat zwee ganz hnlechen Nimm; Wa mer gemengt hun se bei ons ausgemaach ze hun, dann lit disit der Grenz nach engt hnlech genanntent Nascht.
Weider dro se heiantdo esou bossech oder friem Nimm datt mer mengen de Geck gif mat ons gemaach. Onmijlech schingt dacks esou en Numm z sinn !
Aanerer sinn e beemol einfach nt mi opzedreiwen, vun der Landkaart verschwonn, a mer siche vergiewens no hinnen !

Dir knnt dee Virtrag am PDF-Format gratis bestellen iwert
www.roots.lu. Et ass e relativ grousse Fichier, dofir braucht Dir e besse Gedold, bis den Dokument erofgelueden ass. Vergiesst net en ofzespeicheren !
 

luxroots.club asbl   HOME   myluxroots   SEARCH   FAQ   our associates   our subscriptions   our newsletters   igenealogy.lu   roots.lu   luxbooks.lu   luxroots.com asbl   Contact